Nowy projekt

Harmonogram

Porozmawiajmy o Twoich
mocnych stronach:

 • nazwa działalności / projektu;
 • identyfikacja wizualna;
 • realizacja projektu;
 • kampania reklamowa Indoor / Outdoor;
 • materiały reklamowe ATL / BTL;
 • filmy reklamowe;
 • fotografia projektowa (studyjna i reporterska);
 • rozwiązania do Internetu (responsive web design, social media, systemy zarządzania treścią, systemy dedykowane);
 • badania użyteczności.

opieka wizualna dla twórców

Tworzysz i chcesz prezentować efekty swojej pracy w dobrym stylu. Przygotowujemy założenia identyfikacyjne i dbamy o jakość ich wdrożenia. Od wizytówki po social media.

 

wsparcie artystyczne dla firm

Nowe światło dla produktu, nowe kolory w komunikacji, bieżące zmiany:

 1. Kreacja briefów i prezentacji;
 2. Artykuły tematyczne ze zdjęciami;
 3. Reportaże z wywiadem;
 4. Wizerunek w nowych mediach;
 5. Opracowanie i aktualizacja ofert.

krok 1

 

za pomocą formularza zgłoszeniowego przesyłasz nam wszystkie treści, grafiki, pliki źródłowe logotypu i inne materiały, które chcesz zawrzeć na stronie.

nasza praca rozpoczyna się od momentu, gdy otrzymamy od Ciebie pełny zestaw materiałów źródłowych do projektu. weryfikujemy i potwierdzamy otrzymanie zestawu danych.

wybierasz rodzaj komunikacji, którą preferujesz: telefon, mail, sms czat i ustalasz godziny, w których ma być wykonana komunikacja zgodnie z kalendarzami obu stron.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

kontakt

krok 2

 

weryfikacja plików jest gotowa. generujemy unikalny kod Twojego zlecenia. opłacasz zlecenie za pomocą szybkich przelewów bankowych - w tytule przelewu zawarty jest unikalny kod Twojego zlecenia. dostajesz potwierdzenie przyjęcia zlecenia. od teraz mamy 48h by przygotować szkic Twojej strony.

jeżeli w zgłoszeniu uwzględnisz dostęp do domeny internetowej oraz konta FTP - w tym czasie wykonamy konfigurację relacji domena-serwer. jeżeli istnieje potrzeba założenia kont pocztowych, wykonamy to za Ciebie.

krok 3

 

Poświęcamy cały dzień na dopracowanie szkicu. W trakcie pracy redagujemy przesłaną treść pod kątem projektu graficznego i uzupełniamy stronę materiałami graficznymi. Powstaje wersja 1.0 strony.

chcę to!

krok 4

 

Masz cały dzień, by zapoznać się z przedstawionym projektem 1.0 i zgłaszać swoje pytania i uwagi. Wysyłasz nam recenzję w oparciu o konkretne elementy strony.

krok 5

 

Twój formularz jest analizowany a poprawki wprowadzane w dopasowany do projektu sposób. Tego dnia pozostajemy w ścisłym kontakcie na wybranej platformie. Powstaje wersja 2.0 strony.

Po wprowadzeniu poprawek lub rozszerzeń strona jest publikowana pod poleconą domeną. Do strony podłączamy statystyki. Na ich podstawie możemy w przyszłości wykonać optymalizację SEO Twojej strony.

DEFINICJE

 

draft to pierwszy szkic przedstawiający ogólny zarys pomysłu, nie posiada dopracowanych detali, służy zobrazowaniu myśli, jest podstawą do pierwszej dyskusji o kierunku kreacji

makieta pokazuje, jak projekt na etapie draftu będzie wyglądał w rzeczywistości

kreacja to etap tworzenia pomysłu, zbierania luźnych myśli, proces twórczy

weryfikacja to etap przedstawiania pomysłu na podstawie makiet dotyczących wszystkich elementów identyfikacyjnych

wdrożenie to etap, kiedy zatwierdzone pomysły są szlifowane i dopracowywane w detalu

 

 

 

ANALIZA WYMAGAŃ

Przekazanie materiałów potrzebnych do wykonania projektu graficznego. Powstają makiety, w tym strony internetowej, materiałów drukowanych, kolorystyki, ikon nawigacji, etc. W tym momencie wystawiana jest faktura zaliczkowa na 50% wartości projektu.

 

 

Kreacja

Od momentu rozpoczęcia prac agencja potrzebuje do 2 tygodni na przedstawienie kreacji obejmującej kluczowe elementy identyfikacji.

Na spotkaniu przedstawimy pomysł na identyfikację wizualną projektu, omówimy kolorystykę i jej genezę.

Wspólnie zdecydujemy się na konkretny styl, w którego duchu powstaną wszelkie późniejsze materiały reklamowe.

W tym kroku występuje wiele iteracji pomiędzy agencją a klientem, których celem ma być wypracowanie kreacji doskonałej.

 

 

Weryfikacja

Po podjęciu decyzji o stylistyce całego projektu powstają dokładne wizualizacje każdego elementu składowego identyfikacji.

 

 

Wdrożenie / Adaptacja

Elementy internetowe - produkcja programistyczna, czyli kodowanie, integracja i implementacja wszystkich elementów składowych

Elementy drukowane - przygotowanie plików produkcyjnych dla drukarni wg ustalonej specyfikacji

 

 

BILANS PROJEKTU

Po zatwierdzeniu realizacji projektu przez klienta wystawiana jest faktura kończąca na 50% wartości projektu.

Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności agencja przekazuje efekty pracy w postaci pakietu wynikowego (zamówione kody źródłowe, publikacja w Internecie, udostępnienie plików produkcyjnych).

KOMUNIKACJA

 

RYTM 48H

Realizacja projektu musi mieć swój rytm.

Interakcje między nami, a klientami nie mogą mieć przerw dłuższych niż 48 godzin. Rytm ten jest optymalny dla zapoznania się i zaopiniowania elementów projektu.

 

 

SPRINT 7

Zespół projektowy pracuje w 14-dniowych przebiegach (7 × 48H). Efektem przebiegu za każdym razem jest dostarczenie kolejnego działającego produktu.

Szanujemy czas naszych klientów i oczekujemy takiego samego podejścia. Wierzymy, że jasna i bezpośrednia komunikacja jest podstawą sukcesu każdego projektu. W naszej pracy wykorzystujemy liczne narzędzia w chmurze usprawniające wymianę informacji i systematyzujące pracę.

 

 

metodyka AGILE

W pierwszym etapie projektu tworzona jest lista wymagań klienta, którym nadawane są priorytety ważności.

Lista zadań wraz z oszacowaną czasochłonnością nosi nazwę rejestru zadań przebiegu (ang. sprint backlog).

Sprint kończy się spotkaniem (ang. sprint review), na którym omawiany jest wynik pracy zespołu poprzez prezentowanie produktu wykonanego podczas przebiegu.

narzędzia w chmurze

 

Interaktywne listy zadań & Trello

Prosty sposób na porządek w pracy. Wszystkie dane o projekcie w jednym miejscu wraz z historią zmian.

 

Copywriting  & Google Docs

Konsultacje na bieżąco, wspólny szkic treści.

 

Zdalny folder szkiców & Dropbox

Nie zapychamy twojej skrzynki pocztowej. Pliki produkcyjne zawsze w tym samym folderze.

 

Szkolenia On-Line

Zdalna prezentacja metodyki pracy w chmurze, w tym dedykowanych systemów zarządzania treścią (CMS).

 

Agencja Reklamowa J&J Media House

 

Działamy w obszarze projektowania graficznego, rozwiązań do Internetu i fotografii. Nasz zespół od ponad dekady porusza się w sferze internetowych i drukowanych kreacji. Wiemy, że zaawansowany minimalizm, który proponujemy, usprawnia komunikację. Efektem naszej pracy jest zawsze unikatowe i dedykowane rozwiązanie.

office@jjmediahouse.com

Zamów projekt:

Prześlij specyfikację

kwestionariusz projektowy.doc